Warunki korzystania
Regulamin Witamy w pressease!

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pressease znajdującego się pod adresem pressease pressease.store.

Zakładamy, że odwiedzając tę ​​witrynę akceptujesz niniejszy Regulamin. Nie kontynuuj korzystania z pressease, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Pliki cookie: Witryna korzysta z plików cookie, aby pomóc Ci ulepszyć korzystanie z Internetu. Wchodząc na stronę pressease, wyrażasz zgodę na używanie niezbędnych plików cookie.

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na Twoim dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookies nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani wysyłania wirusów na Twój komputer. Pliki cookie są przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer internetowy w domenie, która wysłała plik cookie.

Możemy używać plików cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych w celu obsługi naszej witryny internetowej. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia dodatkowych plików cookie. Istnieje kilka obowiązkowych plików cookie, które są niezbędne do działania naszej witryny. Te pliki cookie nie wymagają Twojej zgody, ponieważ są zawsze aktywne. Pamiętaj, że akceptując obowiązkowe pliki cookies, akceptujesz także pliki cookies podmiotów trzecich, które mogą być wykorzystywane przez usługi podmiotów trzecich podczas korzystania z nich na naszej stronie internetowej. Na przykład przeglądarka wideo dostarczona przez stronę trzecią i zintegrowana z naszą witryną internetową.

Licencja: O ile nie zaznaczono inaczej, pressease i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów zawartych na pressease. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem pressease na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie możesz:

kopiować lub ponownie publikować materiały z sneakersówprzestać sprzedawać, wynajmować lub udzielać sublicencji materiałów ze sneakersówprzestać reprodukować, powielać lub kopiować materiały ze sneakersówprzestać rozpowszechniać treści z pressease Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

Publikowanie i udostępnianie opinii i informacji jest dozwolone w niektórych obszarach witryny. pressease nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów ani opinii firmy pressease, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby zamieszczającej komentarz. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma pressease nie ponosi odpowiedzialności za komentarze ani jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki powstałe i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub opublikowania i/lub wyświetlenia komentarzy na tej stronie.

pressease zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejsze Warunki.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

masz prawo do zamieszczania komentarzy w naszym serwisie oraz posiadasz ku temu wszelkie niezbędne licencje i zgody; komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych jakiejkolwiek strony trzeciej; komentarze nie zawierają materiałów oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, które mogą naruszać prywatność. Komentarze nie będą wykorzystywane do egzekwowania lub promowania firmy lub zwyczaju, ani do przedstawiania działalności komercyjnej lub nielegalnej. Udzielasz pressease pozwolenia na używanie, powielanie, edytowanie i pozwalasz innym na używanie, powielanie i edytowanie dowolnych Twoich komentarzy w dowolnej formie, formacie i na dowolnej platformie.

Hiperłącza do naszych treści: Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej witryny internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody:

Instytucje państwowe; Wyszukiwarki; organizacje informacyjne; Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą stroną internetową w taki sam sposób, jak ze stronami internetowymi innych spółek notowanych na giełdzie; oraz akredytowane w całym systemie firmy, z wyjątkiem organizacji non-profit, centrów charytatywnych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które mogą nie zawierać linków do naszej witryny internetowej. Podmioty te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej, pod warunkiem, że link: (a) nie wprowadza w żaden sposób w błąd; (b) nie oznacza sponsorowania, poparcia lub aprobaty dla powiązanej strony oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) jest odpowiedni do kontekstu witryny strony odsyłającej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o materiały referencyjne od tego typu organizacji

powszechnie znane źródła informacji o konsumentach i/lub firmach; witryny społeczności dot.com; stowarzyszenia lub inne